Úsek 16 - Moravský Krumlov

Objekty dnešního areálu byly vybudovány v rámci III. armádního sboru na úseku 16 - Moravský Krumlov. Úsek měl být a je tvořen objekty lehkého opevnění vz. 37.

Výstavba úseku byla zadána 16.7.1938 stavební firmě V. Stavíček, Brno. Na stavbu dohlížel škpt. Václav Černý. Celkem mělo být postáveno 103 objektů. Do podepsání Mnichovské dohody a úplného zastavení opevňovacích prací se podařilo postavit pouze 20 objektů.

V říjnu roku 1938 byly veškeré práce na opevnění zastaveny. Objekty úseku 16 zůstaly nedokončeny a na základě Mnichovské dohody bez boje předány nepříteli.

Po válce byly objekty stavebně dokončeny a vybaveny pro boj proti imperialismu. Takto vybaveny zůstávaly až do začátku 90. let. Dnes je většina objektů lehkého opevnění ponechána svému osudu a postupně chátrá.

V 50. a 60. létech byly objekty stavebně dokončeny a vybaveny pro boj proti imperialismu. O vybavené objekty se až do počátku 90. let starala armáda.

Dnes je většina objektů lehkého opevnění ponechána svému osudu a postupně chátrá.

mapa úseku 16