Lehké opevnění vzor 36

V roce 1936 byla zahájena výstavba lehkého opevnění označeného jako LO vz. 36. Jednalo se o jednoduché železobetonové bunkry o jedné střelecké místnosti. Střílny objektu byly tvarované v betonu, chráněné ocelovými posuvnými uzávěry. Kulomety, jež tvořily hlavní výzbroj těchto objektů, nebyly osazovány do speciálních lafetací, ale umístěny na dřevěných stolcích. Vstup do pevnůstky uzavíraly posuvné plechové dveře. Objekty vystavěné na jižní Moravě (ZVV Brno) se mírně konstrukčně odlišují od ostatních. Navíc byly vybaveny ventilátorem na šlapací pohon, granátovým skluzem a otvory v podlaze pro uskladnění materiálu.

Objekty byly stavěny samostatně na svazích kopců přivrácených k nepříteli. Jejich poměrně velké střílny směřovaly přímo proti nepříteli, což umožňovalo vést daleké palby do předpolí, avšak zároveň mohlo dojít ke snadnému zničení objektu jediným zásahem do střílny. Objekty se stavěly ve vzdálenosti 600 - 800 m. V jednom kilometru opevněného pásma tak byly vybudovány dva objekty. Tímto stavebním řešením vznikla velmi řídká a nesouvislá linie objektů, které se palbou navzájem nekryly.

Hlavní výzbrojí lehkého objektu vz. 36 měl být adaptovaný těžký kulomet Schwarzlose vz. 7/24. Zbraň byla v objektu uchycena v polní lafetě a položena na dřevěném stolku. Z těchto důvodů bylo od výstavby objektů vz. 36 po roce upuštěno a začal se budovat nový typ lehkého opevnění vz. 37.

 

Lehké opevnění vzor 36 typ A Lehké opevnění vzor 36 typ B Lehké opevnění vzor 36 typ C

Lehké opevnění vzor 36 typ A řez