Lehké opevnění vz. 37
('ŘOPÍK', lehké opevnění nováho typu)

 

Na přelomu roku 1936 a 1937 došlo ke změně nároků na objekty lehkého opevnění. Vyprojektován byl nový systém lehkého opevnění vz. 37, jehož konstrukce vychází ze systému bočních paleb těžkých objektů. Dne 5. ledna 1937 byla konstrukce LO vz. 37 schválena k výstavbě. Systém bočních paleb měl pomocí palby hlavních zbraní vytvořit neproniknutelný postřelovaný pás linie. Nepřítel měl být  zastaven u protipěchotní nebo protitankové překážky a následně zničen palbou z objektů opevnění. Objekty tedy chránily prostor linie a sebe navzájem.

Na začátku byly vyprojektovány objekty LO vz. 37 v typovém provedení A ,B a C. Později byly vyprojektovány další typy provedení D, E a jejich další varianty (zesílený, šikmý a lomený). Veškeré projekční práce na objektech byly dokončeny v průběhu března 1937.

Linie opevnění byla tvořena jedním až třemi sledy objektů.

První sled (sled hlavního odporu) - sled tvořil souvislou linii objektů s boční palbou. Linie měla za úkol zastavit nepřítele na linii překážek a vystavit ho nejúčinnější palbě. Hloubka palebné přehrady dosahovala 500 - 600 m před linii objektů.
Druhý sled (sled posilový) - sled byl tvořen souvislou linií objektů. Ve sledu se využívala boční, kosá a čelní palba, aby byla vytvořena dostatečná hustota postřelovaného prostoru v prvním sledu. Vzdálenost mezi sledy závisela na terénu, 500 - 700 m
Další sledy (zadržovací) - budovaly se podle důležitosti v úsecích nebo jen v části linie. Palba objektů navazovala na předcházející sled.

Později do opevněného pásma měly být včleněny i objekty pro protitankové kanóny. V polovině roku 1937 byly vyprojektovány dva typy objektů vybavené KPÚV (kanón proti útočné vozbě) typ F a G. O dva měsíce později vznikl typ H.

Posledním plánovaným prvkem v linii lehkého opevnění byly objekty pro řádné řízení boje.

Typ A základní typ lehkého opevnění vz. 37. Dvoustřílnový objekt pro boční palbu. Osádku objektu tvořilo sedm vojáků.

Objekt se skládal ze dvou střeleckých místností a podle úhlu, jaký svíraly osy střílen, rozlišujeme objekty typu A na A-120, A-140, A-160, A-180, A-200 a A-220. Další dělení objektu je podle sklonu objektu (rovný, šikmý a lomený).

Přibližné náklady na výstavbu objektu typu A byly 55 tis. předválečných korun za ideálních podmínek. Cena hrubé stavby objektu se odvíjela od umístění objektu v terénu, na hřebenu hor atd. Cena objektu i s vnitřním vybavením činila 72 tis. předválečných korun  (cena nezahrnuje zbraně).

 

Typ A základní typ lehkého opevnění vz. 37. Dvoustřílnový objekt pro boční palbu. Osádku objektu tvořilo sedm vojáků.Objekt se skládal ze dvou střeleckých místností a podle úhlu, jaký svíraly osy střílen, rozlišujeme objekty typu A na A-120, A-140, A-160, A-180, A-200 a A-220. Další dělení objektu je podle sklonu objektu (rovný, šikmý a lomený).Přibližné náklady na výstavbu objektu typu A byly 55 tis. předválečných korun za ideálních podmínek. Cena hrubé stavby objektu se odvíjela od umístění objektu v terénu, na hřebenu hor atd. Cena objektu i s vnitřním vybavením činila 72 tis. předválečných korun  (cena nezahrnuje zbraně).