Překážky

Linie opevnění by samy o sobě nezabránily průchodu nepřátelských vojsk. Objekty byly budovány v 50 až 800 metrových rozestupech, kudy mohla nepřátelská vojska projít. Linie překážek měli zabránit volnému průchodu mezi objekty a příchodu k jednotlivým objektům a tím i jejich ohrožením.

Překážky se staly nedílnou součástí opevnění a dělíme je na dva základní druhy:

-          obvodová překážka

-          intervalová překážka

Obvodová překážky byla postavena okolo jednotlivých objektů s uzavíratelnými průchody pro mužstvo a vojenská vozidla. Průchody zajišťovaly zásobování objektů. Obvodová překážka byla postřelována zbraněmi objektu.

Intervalová překážka byla budována mezi jednotlivými objekty. Překážky nebyly mezi objekty stavěny v přímce, ale byly budovány jako lomené. Překážka byla natočena do předpolí objektu, aby umožňovala dobrý výhled a postřelování palebných průseků ze střílen objektu.

Překážky dále dělíme podle jejich typu:

-          Lehké překážky (protipěchotní) byly budovány proti útočící pěchotě.

-          Těžké překážky byly budovány proti útočné vozbě (obrněným jednotkám).