Rada pro opevňování (RO)

20. března 1935 byla ustanovena „Rada pro opevňování“ jako orgán navrhující „Nejvyšší radě obrany státu“ (užší výbor ministrů s předsedou vlády) prostory, které je nutné opevnit.

Rada pro opevňování dále zajišťovala materiální vybavení, finanční prostředky a personál nezbytný k zajištění výstavby opevnění. Řídící funkci předsedy RO zastával náčelník hlavního štábu arm. gen. Ludvík Krejčí. Do funkce poradců byli jmenováni div. gen. Ing. František Nosál a brig. gen. František Havel.

 

Ředitelství opevňovacích prací (ŘOP)

Ředitelství opevňovacích prací vzniklo zároveň s „Radou pro opevnění“. Ředitelství opevňovacích prací stanovovalo detailní podobu linie opevnění. Vypracovávalo podrobné řešení, projekty včetně technických směrnic a následně řídilo realizaci vyprojektovaných a schválených opevnění v terénu.

Během své existence (čtyř let) se ŘOP stalo nejpočetnější složkou hlavního štábu. Ve službách ŘOP pracovalo přes 300 vojáků a civilních zaměstnanců. Organizaci velel I. náčelník hlavního štábu

div. gen. Karel Husárek. Ve funkci byl od vzniku ŘOP až do konce roku 1938.

Ředitelství opevňovacích prací se skládalo z:
I. oddělení - taktické - plk.gšt. Ladislav TOMSA, plk.gšt. Hynek ŠTĚPÁNSKÝ
II. oddělení - technické- brig.gen. ing. Karel ŠTĚPÁNEK
I. a skupina - studijní a konstruktivní- brig.gen. ing. Jan ČERMÁK
II.b skupina - stavebně-administrativní - plk.stav. ing. Josef HUBÁLE
Pomocná kancelář


Ukázka pracovní smlouvy
Dopis ŘOP Smlouva ŘOP Smlouva ŘOP Smlouva ŘOP Smlouva ŘOP Smlouva ŘOP
Pro zvětšení klikněte na obrázek