Objekty těžkého opevnění byly vybudovány v rámci ŽSV VI. Trutnov. 
Na fotografiích je část vybudované linie od objektu T-S 19 po T-S 44 (mimo objekty T-S 27 a T-S 43).