Podmínky používání webových stránek

Online Casina » Podmínky používání webových stránek

I. Uživatelé

 1. Pokud se na našich stránkách pohybujete, máme za to, že
  • ste se s těmito podmínkami seznámili a budete je dodržovat
  • jste fyzická osoba starší 18 let
 2. Při nedodržení podmínek uvedených v předchozím odstavci jsme oprávněni vám využívání našich stránek omezit či znepřístupnit.

II. Zakázané použití stránek

 1. Při užívání našich stránek odpovídáte za to, že z vaší strany nebude docházet k žádné protiprávní činnosti, činnosti, která je v rozporu s dobrými mravy nebo činnosti, která porušuje tato pravidla používání webových stránek. 
 2. Zakazujeme také jakékoliv jednání, které by nezákonně poškozovalo třetí osoby nebo naši technickou infrastrukturu. 
 3. Naše stránky zakazujeme využívat pro jiné účely, než které jsme stanovili v rámci obsahu, zejména ne pro protiprávní nebo konkurenční účely. Pokud budete naše stránky využívat pro získání konkurenční výhody (například využijete jedinečné principy, na kterých jsou stránky postaveny), budete porušovat naše autorská práva a tyto podmínky, také může jít o nekalou soutěž. 
 4. Na našich stránkách zakazujeme provádět reverse engineering či dekompilace, při užívání webových stránek nesmí být obcházeny technické prostředky jejich ochrany.
 5. Pokud vám k tomu nedáme písemný pokyn, nesmíte na naše stránky přistupovat žádnými automatickými nástroji (např. používat boty, softwary a jiné podobné nástroje k tomuto účelu směřující). 
 6. Zakazujeme také jakkoliv zasahovat do běžného provozu stránek, a to včetně jakýchkoliv útoků, změn TCP/IP protokolů nebo úmyslných přenosů nadměrného objemu dat, které mohou nadměrně zatížit naši infrastrukturu.
 7. Šíření jakýchkoliv virů nebo vyvíjení jiné protiprávní činnosti je zakázáno.
 8. V případě, že jakékoliv zakázané chování zjistíme, můžeme proti vám zahájit náležité kroky k naší ochraně (vč. omezení dostupnosti našich stránek či spolupráce) anebo ochraně třetích stran. Vyhrazujeme si plné právo posoudit a vyhodnotit dodržování či porušení těchto podmínek.
 9. Společnost Gamebro s.r.o. prohlašuje, že tento portál není tiskovou publikací podle §87b zákona 121/000 Sb. (Autorský zákon), ani podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES. Společnost Gamebro s.r.o. není a nikdy nebude členem Unie vydavatelů z.s. Části obsahu tohoto portálu mohou být použity pro účely vyhledávačů a podobných služeb – například jako náhledy obsahu a snippety pro Google Search, Google Discover, Google News a další – aniž by tím společnosti Gamebro s.r.o. vznikl nárok na jakékoliv poplatky od provozovatelů těchto služeb.

III. Obsah stránek

 1. Provozovatel neprovozuje ani neorganizuje hazardní hry, ani nezpracovává žádné platby. Náš web je jen zprostředkovatel obsahu třetích stran. 
 2. Naše stránky obsahují materiály třetích stran. Za pravdivost, soulad s předpisy ani aktuálnost informací neneseme odpovědnost. 
 3. Případně smluvní vztahy, které navážete na základě zde zveřejněného obsahu třetích stran, jsou smluvním závazkem výhradně mezi vámi a touto třetí stranou. Za jejich plnění neneseme jakoukoliv odpovědnost.
 4. Žádné informace zveřejněné na našem webu neslouží jako doporučení nebo výzva k účasti na hazardních hrách. Pokud se rozhodnete se z vlastní vůle hazardní hry zúčastnit, zjistěte si všechny dostupné informace k dané problematice. Upozorňujeme však, že hraní hazardních her je na našem území povoleno pouze osobám starším 18 let a to výlučně na jejich vlastní riziko. 
 5. Rozhodnete-li se hazardní hry se zúčastnit, seznamte se se zásadami zodpovědného hraní.

IV. Ochrana osobních údajů

 1. Na našem webu se lze přihlásit k odběru aktuálních zpráv a upozornění, která vám budou chodit na základě vámi zvoleného nastavení prostřednictvím vašeho prohlížeče na použité zařízení (telefon, tablet či počítač). Tuto volbu lze prostřednictvím vašeho prohlížeče kdykoliv změnit (zrušit).

V. Autorská práva

 1. Náš web a všechny jeho části jsou chráněny autorskými právy. Bez našeho svolení nebo licence nelze jakoukoliv část libovolně využívat.
 2. Jediný způsob, jak můžete náš autorsky chráněný obsah (např. logo, texty na našich stránkách) dále využívat, je za účelem naší propagace, pokud vám takové použití nezakážeme.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Může se stát, že z důvodu údržby softwaru nebo online výpadků způsobených technickými obtížemi budou naše stránky dočasně nedostupné. Takové případy budou výjimečné a nerefundujeme za ně žádná protiplnění. 
 2. Tyto podmínky můžeme v nezbytném rozsahu měnit, a to hlavně zejména, nikoliv ale výlučně, kvůli změně zákonů nebo úpravě obsahu či funkcí našich stránek. 
 3. Tyto podmínky jsou v češtině. Případně spory budeme řešit smírnou cestou. Pokud bude příslušný o nich rozhodovat soud, budou to české soudy podle českého právního řádu, ledaže jste spotřebitel a právní úprava přikazuje použít odlišnou příslušnost, která je ve prospěch spotřebitele.