Zásady ochrany osobních údajů

Online Casina » Zásady ochrany osobních údajů

Před použitím našich stránek si prosím přečtěte tyto podmínky.

Upozorňujeme, že naše stránky jsou určeny pouze pro osoby starší 18 let.

Ministerstvo financí varuje: hazardní hry mohou být návykové!

I. Uživatelé

 1. Pokud jste na našich webových stránkách, předpokládáme, že jste.
  • se seznámil s těmito podmínkami a bude je dodržovat.
  • jste fyzická osoba starší 18 let.
 2. Pokud nebudete dodržovat podmínky uvedené v předchozím odstavci, můžeme omezit nebo ukončit vaše používání našich webových stránek.Pokud nebudete dodržovat podmínky uvedené v předchozím odstavci, můžeme omezit nebo ukončit vaše používání našich webových stránek.

II. Zakázané používání webových stránek

 1. Při používání našich webových stránek dbejte na to, aby nedocházelo k nezákonné činnosti, činnosti v rozporu s dobrými mravy nebo činnosti, která porušuje tyto podmínky používání.
 2. Zakazujeme také jakékoli chování, které nezákonně poškozuje třetí strany nebo naši technickou infrastrukturu.
 3. Zakazujeme používat naše webové stránky k jiným účelům, než je uvedeno v jejich obsahu, zejména ne k nezákonným nebo konkurenčním účelům. Pokud používáte naše webové stránky k získání konkurenční výhody (například k využití jedinečných principů, na kterých jsou webové stránky postaveny), porušujete naše autorská práva a tyto podmínky a můžete se dopustit nekalé soutěže.
 4. Zakazujeme na našich stránkách používat zpětné inženýrství nebo dekompilaci a při používání stránek nesmíte obcházet technická zabezpečení.
 5. Pokud vás k tomu písemně nevyzveme, nesmíte na naše stránky přistupovat pomocí automatizovaných nástrojů (jako jsou roboti, software a jiné podobné nástroje určené k tomuto účelu).
 6. Zakazujeme také jakékoli zásahy do běžného provozu Stránek, včetně útoků, změn protokolů TCP/IP nebo záměrného přenosu nadměrného množství dat, které by nepřiměřeně zatěžovalo naši infrastrukturu.
 7. Šíření virů nebo zapojení do jiných nelegálních činností je zakázáno.
 8. Pokud se dozvíme o jakémkoli zakázaném chování, můžeme proti vám podniknout příslušné kroky, abychom ochránili sebe (včetně omezení dostupnosti našich stránek nebo spolupráce) a/nebo třetí strany. Vyhrazujeme si plné právo posoudit a vyhodnotit, zda tyto podmínky dodržujete nebo porušujete.

III. Obsah webových stránek

 1. Provozovatel neprovozuje ani neorganizuje hazardní hry ani nezpracovává žádné platby. Naše webové stránky jsou pouze poskytovatelem obsahu třetím stranám.
 2. Naše webové stránky obsahují materiály třetích stran. Neneseme odpovědnost za přesnost, soulad nebo aktuálnost informací.
 3. Jakýkoli smluvní vztah založený na zde zveřejněném obsahu třetí strany představuje smluvní závazek výhradně mezi vámi a touto třetí stranou. Za jejich výkon neodpovídáme.
 4. Žádná z informací uvedených na našich stránkách není určena jako doporučení nebo výzva k účasti na hazardních hrách. Pokud se rozhodnete účastnit hazardních her z vlastní vůle, přečtěte si o nich všechny dostupné informace. Upozorňujeme však, že hazardní hry jsou na našem území povoleny pouze osobám starším 18 let a na vlastní nebezpečí.
 5. Pokud se rozhodnete hrát, přečtěte si prosím zásady zodpovědného hraní.

IV. Ochrana údajů

 1. Na našich webových stránkách se můžete přihlásit k odběru aktualizací a upozornění na základě nastavení zvoleného v prohlížeči na zařízení, které používáte (telefon, tablet nebo počítač). Tuto možnost můžete kdykoli změnit (zrušit) prostřednictvím prohlížeče.

V. Autorská práva

 1. Naše webové stránky a všechny jejich části jsou chráněny autorskými právy. Žádná jeho část nesmí být volně použita bez našeho souhlasu nebo licence.
 2. Jediný způsob, jak můžete používat náš obsah chráněný autorskými právy (např. loga, text na našich webových stránkách), je propagovat nás, pokud takové použití nezakážeme.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Naše webové stránky mohou být dočasně nedostupné z důvodu údržby softwaru nebo výpadků sítě způsobených technickými potížemi. Takové případy budou výjimečné a nebudeme za ně proplácet žádnou náhradu.
 2. Tyto podmínky můžeme měnit v nezbytném rozsahu, především, ale nikoli výhradně, z důvodu změny právních předpisů nebo úpravy obsahu či funkčnosti našich stránek.
 3. Tyto podmínky jsou v anglickém jazyce. Případné spory budou řešeny smírně. Pokud je soud příslušný, je to český soud podle českého práva, pokud nejste spotřebitel a zákon nestanoví jinou příslušnost, která je ve prospěch spotřebitele.